עדכונים אחרונים

  • הקודם הבא עדכונים אחרונים לגלריה לוח אירועים חדשות מבית הספר תכניות ייחודיות חסד וחמ"ד חברותות – פעילויות משותפות רב גילאיות לדבר בם – מנהיגות, קיימות, סביבה עת הדעת משפחה לומדת אנגלית לוח אירועים בית ספר בתמונות
  • תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן
  • תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן תקציר מופיע כאן

חדשות מבית הספר

תכניות ייחודיות

חסד וחמ"ד

חברותות – פעילויות משותפות רב גילאיות

לדבר בם – מנהיגות, קיימות, סביבה

עת הדעת

משפחה לומדת אנגלית

לוח אירועים

מאי 2019
יום ראשון יום שני יום שלישי יום רביעי יום חמישי יום שישי יום שבת
אפריל 28, 2019 אפריל 29, 2019 אפריל 30, 2019 מאי 1, 2019 מאי 2, 2019 מאי 3, 2019 מאי 4, 2019
מאי 5, 2019 מאי 6, 2019 מאי 7, 2019 מאי 8, 2019 מאי 9, 2019 מאי 10, 2019 מאי 11, 2019
מאי 12, 2019 מאי 13, 2019 מאי 14, 2019 מאי 15, 2019 מאי 16, 2019 מאי 17, 2019 מאי 18, 2019
מאי 19, 2019 מאי 20, 2019 מאי 21, 2019 מאי 22, 2019 מאי 23, 2019 מאי 24, 2019 מאי 25, 2019
מאי 26, 2019 מאי 27, 2019 מאי 28, 2019 מאי 29, 2019 מאי 30, 2019 מאי 31, 2019 יוני 1, 2019

בית ספר בתמונות

הגדרות כלליות כניסה למערכת