הכי חשוב ב"אור השחר"

"מטרת החינוך היא להכשיר את האדם לצורתו המתוקנת, שהנקודה המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר. מאז אשר החל אברהם אבינו לקרוא בשם ד', היתה לנו לנחלה, כי כל מה שתהיה מושרשת בלבו של אדם יותר הקריאה בשם ד', כן יגדל טובו וישרו, ויהיה יותר מאושר לעצמו ולחברה כולה".

הרב קוק זצ"ל

  • בית ספר "אור השחר" מעמיד במרכז הוויתו החינוכית את נפשם של התלמיד/תלמידה ומייצר בכל יום מחדש מפגש אותנטי עם אישיותם של הילדים וצרכיהם, תוך הענקת מרחב לגילויין, פיתוחן והעצמתן במרחב הבית ספרי ומיחוצה לו.
  • מתן מענה חינוכי מיטבי לכלל הציבור ברמת השרון על כל גווניו, המעוניין לחנך את ילדיו על ברכי ערכים, דרך ארץ, מסורת ותורת ישראל.
  • מתן מענה לימודי איכותי לכלל רמות התלמידים כולל מענה לתלמידי שילוב.
  • מורה מצמיח – מורה מנציח; באור השחר מעצימים את צוות ההוראה ממש כפי שמעצימים את התלמידים. בית הספר מטפח את קהילת המורים ורואה בה חוליה משמעותית וקריטית ליצירת אוירה ותנאים מיטביים ללמידה איכותית.

לפיכך מטפח בית הספר מרחב נכון ואופטימלי למורה (פיזית, פדגוגית ומנטלית) זאת בכדי שאנשי הצוות שלנו יהיו פנויים להצמחה, להובלה ולהעצמה של התלמידים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת