מי אנחנו

חמ"ד 

בית הספר אור השחר משתייך לחמ"ד – חינוך ממלכתי דתי תחת תקנות משרד החינוך. בית הספר אור השחר הוא בית ספר אינטגרטיבי ומגוון; בית ספרנו פותח שעריו לכלל מגווני האוכלוסיה וזרמיה המכבדים את המסורת והאמונה היהודית.

מוביל פדגוגיה איכותית  

מזה שנים מספר, יחד עם משרד החינוך, בית הספר אור השחר מוביל מיזם ייחודי של פדגוגיה איכותית. מיזם זה מבליט את האיכויות הפדגוגיות של אור השחר לא לפי המדדים הנדרשים במובן הכללי לפי משרד החינוך, אלא מזהה את כוחות הפנים, את לב העניין של סגולותיו של ביה"ס ומפרה אותם ומגדל אותם ונותן להם שגרות בעשייה החינוכית, זאת בכדי שהתלמידים יחוו את החוויה הלימודית המקדמת. מיזם זה מלווה ע"י האגף לפדגוגיה איכותנית במשרד החינוך.

קהילה וסביבה  

לבית הספר אור השחר מחוייבות לכל קהילת רמת השרון ובכלל זאת למשפחות המצטרפות לקהילת החמ"ד הן בגנים, הן בבית הספר והן בכל מרחב בעיר. כפועל יוצא, פעל בית הספר בשנים האחרונות להקמת תנועת נוער שתתן מענה לילדים גם בשעות אחר הצהריים – מיסוד בני עקיבא ברמת השרון, יוזמות אחר הצהריים בבתי העיר, פעילויות חסד (מנות מזון עד ליווי והנחייה בצד המוסיקלי/לימודי של משפחות מעוטות יכולת).

הגדרות כלליות כניסה למערכת