צוות בית הספר

* כל המורים באור השחר מקצועיים ובעלי תעודות הוראה (תואר ראשון וחלקם בעלי תואר שני). הצוות הינו רב גוני ונותן אף מענה לצרכים בתחום הנפשי והטיפולי. משולבים בו מומחים בפסיכולוגיה, ייעוץ, פסיכותרפיה ועוד.

* כל פרט בסגל המורים מומחה בתחומו מנושאי הפדגוגיה – מתמטיקה ומדעים, מקצועות העברית, קודש וכו'. חברי הסגל משתלמים ומתעדכנים באופן תדיר במרכזי פיתוח למורה בשיתוף עם משרד החינוך.

* מדריכים ממשרד החינוך פוקדים את בית הספר אחת לשבועיים ומלווים את סגל ההוראה באופן פרטני.

* בית הספר פועל לפי כללי משרד החינוך ומקצועות הליבה בכל תחומי הדעת . המיקוד של בית הספר אור השחר בצד המסורתי כממלכתי-דתי, מהווה תוספת על מקצועות הליבה.

הגדרות כלליות כניסה למערכת